BEZPIECZNE WĘDRÓWKI OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Klasa 2A pod opieką pani Ireny Hajder przystąpiła w styczniu do programu „ Od grosika do złotówki”, którego głównym celem jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu oraz nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. Projekt będzie realizowany w drugiej i trzeciej klasie.

                                                                                                   Irena Hajder