Bezpieczeństwo ważna rzecz

Uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły wzięli udział w plenerowej lekcji związanej z bezpieczeństwem w różnych aspektach. Mieli możliwość poznania pracy służb ratowniczych “od kuchni”. Większość z nich po raz pierwszy siedziała w kartce pogotowia, radiowozie policyjnym, wozie strażackim, samochodzie Straży Miejskiej. Tę ciekawą lekcję zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie, która w tym roku pozyskała nowy samochód strażacki i łódź ratunkową. Pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa przeprowadziła pani policjantka, która duży nacisk położyła na znajomość przez dzieci numerów alarmowych i poprawnego zgłaszania zdarzeń. Serdecznie dziękujemy za lekcję, którą wielu z nas zapamięta na wiele lat.