Akcja “Opatrunek na ratunek”

Serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom i ofiarodawcom, którzy wzięli udział  w akcji “Opatrunek na ratunek”.  Zbiórka środków opatrunkowych stanowi realną pomoc dla najbiedniejszych mieszkańców tzw “Trzeciego świata” . Dzięki nim  Misjonarze będą mogli pomóc większej liczbie potrzebujących. Dziękuję za wasze dobre  serca  i  troskę o najbiedniejszych 🙂

Zuzanna Badowska