Absolwenci

W czwartek 23 czerwca w sali koncertowej kożuchowskiego Zamku pożegnaliśmy ósmoklasistów. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klas młodszych. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Pan Paweł Jagasek – Burmistrz Kożuchowa oraz Pan Ireneusz Drzewiecki – Przewodniczący Rady Miasta. Słowa podziękowania i życzenia na dalszą drogę złożyła także Pani Dyrektor Szkoły Katarzyna Gaczyńska.

Nagrody Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, które wręczył Burmistrz Kożuchowa Pan Paweł Jagasek otrzymały Martyna Raczykowska z klasy 8a i Julia Lewandowska z klasy 8b.

Nagrodę za uzyskanie tytułu Laureata konkursu przedmiotowego Lubuskiego Kuratora Oświaty z języka polskiego Martyna Raczykowska oraz finaliści: konkursu przedmiotowego z języka angielskiego Julia Zawiślak i z matematyki Emil Malczyk.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  nr 2 przyznała nagrodę Absolwenta Roku 2022 uczennicom: Martynie Raczykowskiej z klasy 8a i Julii Lewandowskiej z klasy 8b za średnią ocen 6,0 i wzorowe zachowanie.

Tytuł Najlepsza sportsmenka Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie w roku szkolnym 2021/2022 otrzymały Karolina Pawluk i Julia Lewandowska z klasy 8b.

W dalszej części uroczystości wręczono uczniom świadectwa, nagrody i upominki. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania za pracę na rzecz szkoły.

Dyrekcja szkoły wyraziła wdzięczność Pani Sylwii Laubsch – wieloletniej Przewodniczącej Rady Rodziców doceniając jej wkład i zaangażowanie w dbałość o środowisko szkolne.

Drodzy absolwenci!

Życzymy Wam abyście z wiarą w siebie szli przez życie. W każdym z Was jest siła, odwaga i zdolność, które pozwolą Wam oddać sukcesy. Na nowy etap Waszego życia dedykujemy Wam słowa Ojca Pio:

“Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym i otwartym, dążąc wzwyż tak, jak tyko możesz.”