2019 Jubileuszowy rok matematyki

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanawia rok 2019 Rokiem Matematyki rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny.”

Nauczycielki uczące tego przedmiotu w Szkole Podstawowej nr 2: p. Marta Mioduszewska, p. Marta Charęza, p. Katarzyna Mierzwińska, chciałyby również uczcić rozwijanie się  matematyki na przełomie wieków, ogłaszając rok 2019 Rokiem Matematyki. Tym samym na przełomie roku zorganizowane zostaną konkursy klasowe i międzyklasowe: Konkurs „Matematyka Bez Granic” we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, odbędzie się Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, wykonane zostaną gazetki na korytarzu szkoły związane z tą dziedziną wiedzy, Dzień Wiosny w połączeniu z konkursem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!