19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie przystąpili po raz trzeci do światowej kampanii informacyjnej 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Tegoroczne przedsięwzięcia pod kuratelą Fundacji Po drugie przebiegały pod hasłem „Walka z głodem i niedożywieniem”. W ramach zadań edukacyjno – profilaktycznych w szkole zaplanowanych zostało szereg ciekawych działań, mających na celu przybliżenie uczniom i nauczycielom idei kampanii, jak również wzbogacenie ich wiedzy z obszarów tegorocznej tematyki.  W ramach trwania akcji (od 1 do 19 listopada) w szkole przeprowadzonych zostało szereg ciekawych przedsięwzięć, wśród których znalazły się m.in.: warsztaty plastyczne dla uczniów klas pierwszych, wykłady tematyczne z udziałem przedstawicieli Sanepidu, spotkania z pielęgniarką szkolną oraz zajęcia poświęcone tematyce Praw Człowieka. Bardzo ciekawym, zasługującym na uwagę działaniem, było opracowanie przez nauczycieli i uczniów Naszej szkoły ulotki informacyjnej poświęconej zagadnieniu głodu i niedożywienia w kontekście samopoczucia i funkcjonowania dzieci i młodzieży. Uczniowie naszej szkoły w osobach: Klaudia Kowalewska, Karolina Zalas oraz Bartosz Witkowski przeprowadzili w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 krótką pogadankę oraz rozdali przygotowane dla dzieci ulotki. Wystąpienie młodzieży spotkało się z aprobatą i dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.