11 listopada co raz bliżej…

Próby przygotowania do akademii rozpoczęto dawno… Dziś podjęliśmy pierwsze próby na dużej scenie w Zamku.