BohaterOn

Uczniowie klas 1-3 brali udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Celem projektu było wzmacnianie poczucie tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej. Wychowawczynie przeprowadziły zajęcia w oparciu o przedstawienie pt. „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”, uczniowie szukali podobieństw w życiu młodych ludzi pomimo życia w różnych czasach i innych okolicznościach. Próbowali stworzyć definicję pojęcia patriota oraz znaleźć odpowiedź na pytanie: „Czy w obecnych czasach można być patriotą?” Następnie wykonali prace plastyczne na temat „Jestem patriotą”, z których stworzyli galerię patriotów i patriotek. Na zakończenie zajęć uczniowie stwierdzili, że patriotą może być każdy z nas w wielu różnych, codziennych sytuacjach.

Potwierdzeniem uczestniczenia w projekcie jest otrzymany w tym tygodniu dyplom.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej