Języki obce

Posted on
Na podstawie  art. 154 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), w związku z art. 204 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe... Czytaj Dalej